Harzgids.nl

Welkom op Harzgids.nl
Het online magazine over het prachtige Harz gebergte in Duitsland.

Harz informatie


Hotel zoeker

Boeken in de Harz

Bezienswaardige steden en dorpen

Hotel snelzoeker

Harz natuurparken en nationalpark

De Harz telt één nationaal park, drie natuurparken, een geopark, een biosferenpark en de Groene Band. Het Nationalpark Harz strekt zich uit over grote delen van de hoogvlakten van de Harz. Dichte bossen, diepe en steile dalen en weidse hoogvlakten en daarbij opvallende bergen en rotsen kenmerken de overweldigende natuur van de Harz.

Toch is de mens niet altijd erg gewetensvol met het gebied omgesprongen. Pas vanaf het midden van de negentiende eeuw is er een breed programma gestart om de bossen die in de loop der eeuwen als gevolg van de mijnbouw en de metaalgieterijen zwaar aangetast waren, te herstellen. Er is indertijd gekozen voor de snel groeiende sparren, maar deze zijn ook gevoelig voor vervuiling en daardoor moest er aan het einde van de twintigste eeuw veel schade aan de bossen geconstateerd worden. Om dat in de toekomst te vermijden zijn er nu maatregelen voor bescherming genomen en een beter afgewogen aanplantingsbeleid met een gevarieerder arsenaal aan boomsoorten

Het Nationalpark Harz is het enige Duitse nationale park dat in meerdere Bondslanden ligt, namelijk Nedersaksen en Saksen-Anhalt. Het park is in 2006 ontstaan uit een fusie tussen het Nedersaksische Nationalpark Harz uit 1994 en het Nationalpark Hochharz uit 1990. Het park beslaat een kleine 25.000 hectare, bij elkaar ongeveer 10 procent van het totale oppervlak van de Harz. Het grootste deel van het park, 95 procent, bestaat uit bossen. Het park strekt zich uit van Bad Harzburg tot Herzberg en omvat de hoogste delen van het gebergte. De hoogste berg van de Harz, de Brocken, steekt met zijn 1141,1 meter net boven de boomgrens uit, die hier op 1100 meter verloopt.

In de Brockentuin worden sinds een aantal decennia als proef verschillende bergplanten aangeplant. De alleen op de Brocken voorkomende Brockenanemoon heeft tegenwoordig de status veilig. Een belangrijk deel van het nationale park wordt ingenomen door hoogveen, met zijn eigen specifieke vegetatie. Het Nationalpark Harz heeft zeven Nationalparkhuizen die informatie aan de bezoekers verschaffen, in: Altenau-Torfhaus, Drei-Annen-Hohne, Ilsenburg, St. Andreasberg, Bad Harzburg en Schierke en ten slotte het Brockenhaus. Overigens gaan in de Harz toerisme en natuurbescherming hand in hand.

Naast het Nationalpark Harz zijn er drie zelfstandige natuurparken: sinds 1960 het Naturpark Harz in Nedersaksen, het Naturpark Harz in Sachsen-Anhalt sinds 2003 en het Naturpark Südharz in Thüringen uit 2010. De landschappen in deze natuurparken verschillen al naar gelang hun ligging: in het westen, oosten of zuiden, maar een belangrijk kenmerk hebben ze gemeen, namelijk dat ze gedomineerd worden door de uitbundige natuur van de Harz. In al deze parken is het goed toeven en ze zijn bij uitstek geschikt voor onder meer het maken van lange wandeltochten.

In het Geopark Harz Braunschweiger Land Ostfalen krijgt de bezoeker de gelegenheid miljoenen jaren geologische geschiedenis met enkele korte wandelingen te overbruggen. De Harz heeft een bijna unieke veelvuldigheid aan geologische en mineralogische kenmerken. Deze kenmerken worden in het park aan de bezoekers in zogenoemde Landmarken gepresenteerd. In deze Landmarken worden geopunten aangewezen waar de geologische bijzonderheden beleefd kunnen worden.

Het biosferenpark karstlandschap Zuid-Harz ligt tussen de steden Stolberg in het westen en Sangerhausen in het oosten. In dit gebied ligt het belangrijkste gipskarstlandschap van Europa. Ruim 250 miljoen jaar geleden lag hier een tropische zee. De zee is verdwenen, maar de voormalige zeebodem is gebleven. Imposante zoutafzettingen in zogenoemde zechstein die in gips veranderen. Water zakt hier snel weg en daardoor ontstaan grotten die weer instorten en vreemde kuilen in het landschap veroorzaken. Hier zijn adders, vuursalamanders, zwarte ooievaars en oehoes te vinden, evenals de vele vleermuizen die de grotten als slaapplaats benutten.

De Groene Band ten slotte is een strook natuur waar veertig jaar lang het IJzeren Gordijn de grens tussen oost en west markeerde. Doordat er in die jaren geen mens toegang tot het gebied had, kreeg de natuur daar vrij spel. De Brocken, de hoogste berg van de Harz, was lange tijd alleen vanuit de verte te bewonderen, want hij lag midden in militair gebied. De Groene Band is nu niet alleen een stuk vrijwel ongerepte natuur, maar ook zijn er veel dingen op cultureel gebied te beleven. Het gebied is bij uitstek geschikt voor het maken van lange wandel- of fietstochten.

>> Dorpen en steden in de Harz