Harzgids.nl

Welkom op Harzgids.nl
Het online magazine over het prachtige Harz gebergte in Duitsland.

Harz informatie


Hotel zoeker

Boeken in de Harz

Bezienswaardige steden en dorpen

Hotel snelzoeker

Fauna Harz leefgebied van zeldzame dieren

De beukenbossen van de Harz herbergen een groot aantal dieren. Van de 5000 diersoorten die er leven is het merendeel insect. Veel van dat dierenleven gaat vrij onopgemerkt voor de Harztoerist zijn gang, bijvoorbeeld onder de grond om die vruchtbaar te maken. Maar in de bomen leven ook tal van vogelsoorten die zich wat beter kenbaar maken. Tot de broedvogels behoren de zwarte specht en de holenduif. Een teken dat het goed gaat met de Harz als natuurgebied is de terugkeer van de zwarte ooievaar. Deze soort is in Midden-Europa heel zeldzaam geworden door de beperking van zijn habitat. Een kenmerkende zoogdiersoort van deze bossen is de Europese wilde kat.

In de gemengde bossen is de dierenwereld ook zeer gevarieerd. Hier worden het auerhoen en de ruigpootuil regelmatig gezien. Deze laatste broedt bijna uitsluitend in oude holen van de zwarte specht, maar voor zijn voedselvoorziening is hij vooral aangewezen op de open gemengde bossen met meer kleine zoogdieren. Het grootste deel van de diersoorten die leven in de naaldbossen is aan die omgeving aangepast. Onder de vogels zijn dat de kuif- en zwarte mees, het goudhaantje en vuurgoudhaantje, de sijs, de boomkruiper, de kruisbek en niet te vergeten de zeldzame dwerguil. Behalve de vele vogelsoorten zijn er in de Harz ook veel vlinderachtigen die buiten de Harz vaak bedreigd zijn of zelfs niet voorkomen, maar hier algemeen zijn. Om er slechts twee te noemen: de Elophos vittaria en de Entephria caesiata, zo zeldzaam dat ze niet eens een Nederlandse naam hebben. In de hoogvenen zijn er maar weinig diersoorten die zich aan die extreme omstandigheden hebben kunnen aanpassen, hieronder twee zeldzame libellensoorten, de taigaglanslibel en de met uitsterven bedreigde noordse glazenmaker. De rotsen en kliffen van de Harz zijn bij uitstek de plekken voor de slechtvalk en beflijster.

De Harz is rijk aan rivieren en beken, dus aan stromend water. Deze spelen dan ook een belangrijke rol in het dierenleven van het gebied. Het stromend water in de Harz is meestal zeer schoon en door de hoge stroomsnelheid wortelen planten moeilijk en ook de dieren moeten zich aan de stroming aanpassen. De meest voorkomende vissen in deze stromen zijn de forel en de donderpad. Een heel ander soortenspectrum vertonen de trager stromende beken en de plassen en meren met stilstaand water. Hier gedijen insectenlarven en andere ongewervelden die als voedsel voor grotere soorten dienen, goed. De gewone bronlibel en de bosbeekjuffer zijn veel geziene insecten van de beken in de Harz. En onder de vogelsoorten zijn de waterspreeuw en de grote gele kwikstaart daar niet weg te denken.

Sinds 2000 is in het Nationale Park Harz de lynx weer uitgezet. Deze grote kat heeft zich intussen al weer goed in het ecologische systeem gevoegd. En door gerichte beschermingsmaatregelen is ook de teruggang van de verschillende vleermuissoorten een halt toegeroepen. Als jachtwild komen in de Harz het edelhert, het ree, het wilde zwijn en de Europese moefflon voor. Rond 1920 is de auerhoenpopulatie van de Harz helaas uitgestorven.

>> Flora in de Harz